Хэрэглэгчийн үйлчилгээ

Мөсөн өргөөний найрсаг хамт олон таны асуулт тодруулгад хариулж, үйлчилгээнийхээ чанарыг илүү сайжруулахын тулд та бүхэнтэй хамтран ажиллахдаа баяртай байх болно. 

Бүхий л арга хэмжээний үед Хэрэглэгчийн үйлчилгээний зөвлөх ажилладгийг мэдэгдэхэд таатай байна. Манай ажилчид таны асуултад хариулж, гээсэн, олсон эд зүйлсийн мэдээллийг чиглүүлж, тэргэнцэртэй үйлчлүүлэгчдэд тусламж үзүүлэх болно!