• Тоглолтын өдөр: 2023-07-14
  • Эхлэх цаг: 8: 00 AM
  • Хаалга нээх цаг: 09:00
  • Тасалбарын үнэ:

Жью жицү Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн

  • Тоглолтын өдөр: 2023-07-14
  • Эхлэх цаг: 09:00
  • Хаалга нээх цаг: 09:00
  • Тасалбарын үнэ: