Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал

Мөсөн Өргөө нь Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой комисс, ОБЕГ, орон нутгийн цагдаа, эрүүл мэндийн байгууллагуудын зааврын дагуу цэвэрлэгээ, ариутгалын дүрэм журмыг чанд мөрдөж ажиллаж байна.