Чөлөөт гулгалтын үнэ?

Ажлын өдөр 1 цагийн

  • Том хүн: ₮30,000
  • Хүүхэд: ₮20,000
  • Эхлэн суралцагчдын түрж, тулж явах зориулалт бүхий оцон шувуу, дельфин 3,000₮

Амралтын өдөр 1 цагийн

  • Том хүн: ₮35,000
  • Хүүхэд: ₮25,000
  • Эхлэн суралцагчдын түрж, тулж явах зориулалт бүхий оцон шувуу, дельфин 5,000₮