Чөлөөт гулгалтын үнэ?

Ажлын өдөр 1 цагийн

  • Том хүн: ₮20,000
  • Хүүхэд: ₮10,000

Амралтын өдөр 1 цагийн

  • Том хүн: ₮25,000
  • Хүүхэд: ₮15,000