БҮГДИЙГ ҮЗЭХ

Чөлөөт гулгалтын хуваарь

7 хоног

Fri

06/02

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Fri

06/02

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Sat

06/03

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Sat

06/03

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Sun

06/04

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Sun

06/04

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Mon

06/05

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Mon

06/05

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Tue

06/06

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Tue

06/06

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Wed

06/07

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Wed

06/07

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Thu

06/08

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Thu

06/08

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Fri

06/09

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Fri

06/09

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Sat

06/10

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Sat

06/10

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Sun

06/11

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Sun

06/11

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Mon

06/12

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Mon

06/12

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Tue

06/13

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Tue

06/13

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Wed

06/14

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Wed

06/14

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Thu

06/15

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Thu

06/15

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Fri

06/16

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Fri

06/16

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Sat

06/17

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Sat

06/17

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Sun

06/18

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Sun

06/18

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Mon

06/19

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Mon

06/19

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Tue

06/20

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Tue

06/20

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Wed

06/21

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Wed

06/21

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Thu

06/22

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Thu

06/22

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Fri

06/23

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Fri

06/23

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Sat

06/24

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Sat

06/24

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Sun

06/25

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Sun

06/25

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Mon

06/26

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Mon

06/26

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Tue

06/27

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Tue

06/27

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Wed

06/28

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Wed

06/28

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Thu

06/29

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Thu

06/29

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Fri

06/30

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Sat

07/01

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Манай багт нэгдээрэй

Түгээмэл асуултууд

1 давхарт Фүүд корнер, 2 давхарт Арена лоунж ажиллаж байгаа.

Хан-Уул дүүрэг, 8-р хороо, Өлзийтийн зам гудамж буюу Шинэ Яармаг хорооллын урд Улаанбаатар хот 17101, Монгол Улс

Ажлын өдөр 1 цагийн

  • Том хүн: ₮30,000
  • Хүүхэд: ₮20,000
  • Эхлэн суралцагчдын түрж, тулж явах зориулалт бүхий оцон шувуу, дельфин 3,000₮

Амралтын өдөр 1 цагийн

  • Том хүн: ₮35,000
  • Хүүхэд: ₮25,000
  • Эхлэн суралцагчдын түрж, тулж явах зориулалт бүхий оцон шувуу, дельфин 5,000₮