Уран гулгалтын сургалт

 

 

Уран гулгалтын сургалтын бүртгэл дууссан.

Дараагийн сургалтын тов тодорхойгүй байна.