Хоккейн сургалт

Хоккейн сургалтын бүртгэл авч эхэллээ.

Та доорх мэдээллийг үнэн зөв  бөглөн бидэнд илгээнэ үү.

Бид тантай эргэж холбогдох болно.