Хурлын өрөө

AIC STEPPE ARENA нь хурал уулзалт, хэвлэлийн бага хурал уулзалт хийхэд тохиромжтой, иж бүрэн тоноглогдсон 30 – 50 хүний багтаамж бүхий 2 төрлийн хурлын танхимтай.

Нэмэлтээр арена лоунжаас катеринг үйлчилгээ авах боломжтой.