Очих чиглэл, газрын зураг

Мөсөн Өргөөд хүрэх нийтийн тээврийн чиглэл

  • ХО:6 (Түргэний гол эцэс-120 Мянгат)
  • Ч:56 (Архивын ерөнхий газар-120 Мянгат)
  • Ч:68 (Aрхивын Ерөнхий газар-Нисэхийн шинэ эцэс)